تقدیم اعتمادنامه سفیر ج. ا. افغانستان به رییس شورای کنفدراسیون سویس

دکتور ننگیالی طرزی، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیو، به تاریخ 18 اکتوبر اعتمادنامه خود را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ژنیو به خانم "Eveline Widmer-Schlumpf"، رییس شورای کنفدراسیون سویس تقدیم نمود.

در آغاز، دکتور ننگیالی طرزی ضمن ابراز پیام رییس جمهوری اسلامی افغانستان به رییس شورای کنفدارسیون سویس از روابط دوستانه میان افغانستان و سویس که از سال 1928 تا اکنون ادامه دارد، یاد نمود و از مساعدت‌ های آن کشور دراستای توسعه اقتصادی، تحکیم ثبات و بازسازی افغانستان، به ویژه پس از 2001، قدردانی کرد.

سپس خانم Eveline Widmer-Schlumpf" بعد از خیر مقدم گفتن به سفیر افغانستان و تقاضای انتقال تمنیات نیک ایشان به رییس جمهوری اسلامی افغانستان، از توظیف مجدد دکتور ننگیالی طرزی به عنوان سفیر افغانستان در سویس ابراز خرسندی نمود و گفت که به با در نظر داشت تجارب قبلی ایشان، امیدوار است تا روابط دوستان میان کنفدراسیون سویس و جمهوری اسلامی افغانستان بیش از پیش گسترش یابد.

پس از آن سفیر افغانستان اطمینان داد که در مدت ماموریت خویش از هیچ نوع تلاش در راستای توسعه و استحکام مناسبات نیک با کشور دوست سویس دریغ نخواهد ورزید.